pl
  • Email
  • Kontakt
  • O-nas
Koszyk pusty

Płatność i dostawa

Wszystkie ceny podane są na warunkach Ex-works Kijów, bez uwzględnienia kosztów pakowania i transportu.

Zostanie zastosowana opłata eksportowa za wykonanie dostawy eksportowej.

Wszystkie ceny podane są z uwzględnieniem ustalonej stawki podatku od wartości dodanej.

Wszystkie płatności są dokonywane w formie przelewu bezgotówkowego do dostawcy bez potrąceń i prowizji.

W górę