pl
  • Email
  • Kontakt
  • O-nas
Koszyk pusty

W ramach kolejnego audytu nadzorczego jednostka notyfikowana z oceny zgodności TÜV Rheinland Group – LRTDEA (Łotwa) przeprowadziła ocenę zintegrowanego systemu zarządzania RIVA-STEEL Sp. z o.o. i potwierdziła, że przy produkcji rektorów wysokociśnieniowych TM UOSlab® przedsiębiorstwo stosuje system jakości procesu produkcyjnego zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE. Niezależny audyt potwierdził prawo przedsiębiorstwa do znakowania CE na reaktorach laboratoryjnych serii RWD własnej produkcji.

Informacyjnie:
Oznakowanie CE (skrót fr. Conformité Européenne – Zgodność Europejska) jest to specjalny znak, umieszczany na produkcie, poświadczający, że produkt spełnia podstawowe wymagania dyrektyw UE i zharmonizowanych norm Unii Europejskiej oraz że produkt przeszedł procedurę oceny zgodności zgodnie z normami europejskimi. Obecność tego oznakowania wskazuje, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia jego konsumentów, a także nie jest szkodliwy dla środowiska. Firma UKRORGSYNTEZ Sp. z o.o. jest wyłącznym eksporterem i przedstawicielem ze sprzedaży sprzętu laboratoryjnego produkcji RIVA-STEEL Sp. z o.o.

W górę